Kako posaditi drevo

Navodila za sajenje drevesa

Sajenje drevesa se zdi preprosto opravilo, kljub vsemu pa moramo pri tem paziti, saj je od dobrega sajenja in oskrbe v prvem letu v veliki meri odvisno dobro uspevanje rastline. Za sajenje imamo določena splošna navodila, ki so se razvila iz praktičnih izkušenj. Tehnika saditve je odvisna tudi od vrste sadike (sadika z golimi koreninami, sadika s koreninsko grudo v bali, sadika v loncu), od časa saditve (pomlad, poletje, jesen) oz. možnosti namakanja in od vrste tal (peščena prepustna tla, težka ilovnata tla …). Izbrati moramo drevesne vrste, ki so prilagojene rastišču, kamor jih zasajamo, ali pa moramo rastiščne razmere v določeni meri prilagoditi zahtevam izbrane drevesne vrste (ustrezen substrat, namakanje, senčenje ipd.). Pravilno posajeno drevo bo bolj odporno na spremenljive razmere in veliko manj občutljivo. V splošnem je najboljši čas za sajenje rastlin jesen ali zgodnja pomlad, ko so rastline v mirovanju in je šok zaradi presaditve najmanjši. Sadike, gojene v loncih, se lahko uspešno sadi tudi preko poletja, če ne pozabimo na zalivanje.

Kako posaditi drevo?

Nekaj pomembnih opomb pred začetkom sajenja:

 • izbira ustrezne drevesne vrste in kakovostne sadike;
 • zaščita sadik med transportom: korenine se ne smejo posušiti, debla in veje se ne smejo drgniti;
 • če imamo rastline z golimi koreninami, je dobro, da imamo sadilne jame že izkopane in sadike takoj posadimo.

kako posaditi drevo

Postopek sajenja:

 1. Izkopljemo sadilno jamo, ki je vsaj dva- do trikrat širša od koreninskega sistema sadike in nekoliko globlja od višine koreninske grude ali koreninskega sistema. Običajno se v težkih in slabo prepustnih tleh izkoplje nekoliko globljo sadilno jamo in se pripravi ustrezno drenažo. Dno vedno prelopatamo.
 2. Če bomo drevesu namestili oporo, zabijemo sadilni kol v jamo že pred sajenjem, da kasneje z zabijanjem ne poškodujemo korenin.
 3. Drevo je treba posaditi enako globoko v tla, kot je raslo v drevesnici ali loncu. Koreničnik (mesto, kjer korenine pridejo v deblo) mora ostati enako blizu zgornjemu nivoju tal. Gruda ne sme gledati iz tal, prav tako pa ne sme biti pokopana v globino.
 4. Pri sajenju sadik z golimi koreninami korenine pred sajenjem razprostremo čez kupček sveže nasute zemlje na dnu sadilne jame. Konci korenin se ne smejo vihati navzgor.
 5. Pri sajenju sadik, ki so rasle v loncih, zrahljamo koreninski preplet. Morebitne kačasto zavite korenine z dna lonca odrežemo.
 6. Zemljo nad koreninami nekoliko potlačimo. Na robu zasute sadilne jame oblikujemo sklenjen greben iz zemlje, da lažje zalivamo. Posajeno drevo zalijemo s toliko vode, da voda stoji in se zemlja zablati.
 7. Sadiko privežemo k opori s široko, prožno vezjo. Vežemo v obliki osmice. Opora ostane ob rastlini leto ali dve, nato jo odstranimo. Kol mora segati do prvih vej in ne višje.
 8. Posajenemu drevesu odstranimo zalomljene in poškodovane vejice in izrežemo nepravilno rastoče veje. Nepravilno rastejo veje, ki se obračajo v krošnjo namesto iz nje, in takšne, ki izraščajo prestrmo iz debla in delajo konkurenco vrhu.
 9. Prva tri leta drevesce redno okopavamo in plevemo ter ob suši enkrat na teden izdatno zalijemo (50 l vode na drevo). Delo si lahko olajšamo z uporabo zastirke (npr. lubje), ki mora biti razprostrta približno 7 cm na debelo. Zastirka zadržuje vlago v tleh in preprečuje razvoj plevelov.
 10. Najhujši uničevalec dreves ni lubadar, ampak kosilnica za travo v rokah prostaka. Ob košnji se ne smemo zaletavati v deblo, ker vsaka poškodba lubja nad koreničnikom usodno pohabi drevo. Drevo uspešno zavarujemo pred kosilnico s poljem zastirke okoli drevesa.

Matjaž Mastnak in Arboretum Volčji Potok