Pogosto na bolniški zaradi stresa

Kadar govorimo o poklicnih boleznih ali poškodbah pri delu, najprej pomislimo na take, ki so najbolj logično povezane z delovnim mestom. Žal pa so za vedno več bolniških odsotnosti in izgubljenih delovnih dni krive psihične težave, ki nastanejo zaradi različnih psihičnih obremenitev pri delu, slabih odnosov med sodelavci ali napačnega odnosa o službi.

Stres, izgorelost, depresija …

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje ima vsak peti zaposleni duševne težave, ki so posledica razmer na delovnem mestu. Podatki iz leta 2016 kažejo, da sta glavna sprožilca stresa na delovnem mestu obremenitev ter slabi odnosi s sodelavci, doživljanje stresa na delovnem mestu pa je najpogostejša težava tudi po podatkih raziskave Eurostat. Prizadene namreč kar 27 % zaposlenih in je s prvega mesta izrinila bolečine v hrbtu. Zaskrbljujoče, mar ne?

Najbolj ogroženi so tisti, ki opravljajo zahtevno delo, pri tem pa ne morejo vplivati na delovne obremenitve, so nezadovoljni s svojim delom, imajo težave s poklicnim razvojem ter so celo žrtve nasilja ali nadlegovanja na delovnem mestu. Dodatno na stres vplivajo tudi negotovost na delovnem mestu, nadure, slabi delovni pogoji, neredna plačila in večizmensko delo. Leta 2016 so tako na primarni in sekundarni ravni zdravstvenega sistema obravnavali kar 146.563 primerov, ki so bili posledica stresa, izgorelosti in drugih duševnih težav.

Stres je, kaj pa zdaj?

Stresu se ne da povsem izogniti, lahko pa se mu prilagodiš ali omiliš njegove posledice. Ukrepov je več:

  • zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev (prostor, delovni čas, pripomočki in orodja),
  • ustvarjanje primernega okolja (odnosi med zaposlenimi, komunikacija, kultura podjetja),
  • sistem nagrajevanja (pozitivna motivacija pri delu, finančne in nematerialne nagrade),
  • ukvarjanje s športom in rekreacijo,
  • zdrava prehrana,
  • dovolj počitka.

Pri sodobnem načinu življenja in dela se stresu ni mogoče popolnoma izogniti, zato je treba pomisliti tudi na možnost večjih težav zaradi stresa in izgorelosti ter najhujših posledic – začasne nezmožnosti za delo.

Ukroti stres in poskrbi zase

V primeru izgorelosti zaradi dela ali stresa zaradi obremenitev pri delu ter drugih vzrokov lahko pristaneš »na bolniški«. Telo potrebuje od 10 do 14 dni za prebolevanje prehlada ali gripe, pri psihičnih težavah zaradi izgorelosti ali stresa pa lahko nezmožnost za delo traja tudi mesec, tri mesece, pol leta ali celo več. Včasih se posledice stresa pokažejo v obliki različnih bolezni, neredko več kot le ene, nezmožnost za delo pa se močno pozna tudi pri plači oziroma prihodkih.

S sklenitvijo zavarovanja Moj življenjski kasko si zagotoviš finančno varnost tudi v primeru daljše odsotnosti z dela oziroma »bolniške« za čas, ko ne moreš na delo in si nabiraš novih moči. Tvoje finančne obveznosti ostajajo enake ne glede na zdravstveno stanje, neredko pa se jim pridružijo še dodatni stroški za zdravljenje, terapije ali zdravila. In tako se lahko sredi okrevanja po bolezni zaradi stresa pojavijo nove skrbi oziroma stresorji, ki nadaljujejo začarani krog.