1. Splošne določbe

Ti splošni pogoji opredeljujejo pogoje uporabe spletne strani www.migimigi.si in njenih podstrani (v nadaljevanju: Migimigi strani), uporabe vsebin, objavljenih na tej strani (v nadaljevanju: Migimigi vsebine), sodelovanja v izzivih in nagradnih igrah, povezanih z izzivi (v nadaljevanju: Migimigi izzivi), udeležbe na dogodkih, ki so organizirani v okviru izzivov ali Migimigi skupnosti (v nadaljevanju: Migimigi dogodkov), ter način varstva in obdelave osebnih podatkov, zbranih v okviru prijav k izzivom in/ali v okviru prenosa posameznih vsebin. Splošni pogoji so objavljeni na strani www.migimigi.si/splosni-pogoji-migimigi in veljajo od 3. januarja 2020 naprej.

2. Program Migimigi

izziva, motivira, nagrajuje in spodbuja zdrav in aktiven življenjski slog ter skrb za dobro počutje. Prizadeva si:

 • dvigniti zavest posameznikov o tem, da (in tudi kako) lahko njegove aktivnosti vodijo do zdravega življenja ter izboljšati kakovost njihovega življenja s preprostimi izzivi, ki lahko postanejo del posameznikovega vsakdana in
 • ozavestiti posameznike o tem, da (in tudi kako) se lahko zaščitijo pred tveganji in neprijetnimi dogodki, ki se jim ne morejo izogniti v vsakdanjem življenju (kot so izguba službe, zdravstvene težave, nesreča, invalidnost, nenadna smrt in podobno).

3. Migimigi izzivi

Program Migimigi vse obiskovalce Migimigi strani poziva, da začnejo življenje uživati v polni meri in izberejo izzive, ki jim bodo olepšali, popestrili in izboljšali kakovost življenja.

Vsak obiskovalec strani Migimigi (v nadaljevanju: obiskovalec) lahko izbira med odprtimi izzivi ter v njih sodeluje prostovoljno in na lastno odgovornost. Čas trajanja, način poteka in pogoji sodelovanja v posameznem izzivu so opredeljeni v ločenih splošnih pogojih, objavljenih ob prijavnici v vsakega od izzivov. Če se posameznik prijavi v izziv (za to mora izpolniti prijavni obrazec) in nato uspešno dokonča izziv v skladu z navodili in pravili izziva, se lahko v nagradnem žrebu poteguje za praktične nagrade.

4. Migimigi vsebine

Vse vsebine, objavljene na Migimigi straneh, so last organizatorja Migimigi – Generali zavarovalnice d. d. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Brez njenega dovoljenja se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršenkoli drug način. Generali zavarovalnica d. d. ni odgovorna za morebitne občasne tehnične težave pri delovanju Migimigi strani, morebitno necelovitost informacij in tudi ne za morebitne posledice, nastale zaradi uporabe nepopolnih informacij ali same spletne strani. Generali zavarovalnica d. d. si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na Migimigi strani.

5. Migimigi dogodki

V okviru Migimigi izzivov organizator omogoča posameznikom udeležbo na različnih dogodkih, kot so treningi, delavnice, predavanja, srečanja. Posameznik se Migimigi dogodkov udeležuje prostovoljno in na lastno odgovornost.

Izjave, mnenja, stališča, priporočila in vsebina dogodka izražajo stališča avtorjev/predavateljev ter povabljenih gostov na dogodkih, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali organizatorja ali partnerja pri izvedbi dogodka. Avtorji predavanj jamčijo za avtorstvo in prevzemajo vso odgovornost za v dogodku predstavljene in objavljene prispevke.

Generali zavarovalnica d. d. si pridržuje pravico, da vsebino dogodka prilagodi ter da v primeru premajhnega števila zainteresiranih, višje sile ali drugega razloga, dogodek terminsko ali lokacijsko prilagodi ali odpove. O morebitni odpovedi bo organizator obvestil prijavljene na dogodek najkasneje tri (3) dni pred dogodkom, in sicer prek brezplačnega SMS-sporočila in/ali prek elektronske pošte, ki jo je posameznik navedel v prijavi na dogodek.

6. Pogoji za sodelovanje

Po Migimigi straneh lahko prosto brskate, ne da bi morali vpisati svoje osebne podatke. V primeru, da se želite prijaviti v izziv, sodelovati v nagradni igri, se udeležiti dogodka ali prenesti na Migimigi straneh objavljen dokument, pa morate za ta namen vpisati svoje osebne podatke, predvidene v ustreznem obrazcu, sprejeti te splošne pogoje in podati privolitev za obveščanje o naši ponudbi, novostih, ugodnostih, dogodkih in novicah, ki se nahaja v pristopni izjavi. Če navedenih pogojev ne izpolnite, v zgoraj navedenih aktivnosti ne boste mogli sodelovati.

7. Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, tel.: 080 70 77, e-pošta: info.si@generali.com. Na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov se lahko obrnete preko elektronskega naslova pooblascenec-op.si@generali.com ali preko navadne pošte na naslov Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO«.

Nameni, za katere obdelujemo vaše osebne podatke, pravna podlaga za njihovo obdelavo, obdobje hrambe in vaše pravice so navedeni v spodnji tabeli:

Namen Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov Pravice sodelujočih v nagradni igri (sodelujoči v nagradni igri lahko): Rok hrambe
Izvedba in organizacija Migimigi izzivov, Migimigi dogodkov, in prenosa Migimigi vsebin. Pogodbeno razmerje (sprejem splošnih pogojev)
 • zahteva dostop do osebnih podatkov,
 • zahteva popravek osebnih podatkov,
 • zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, ko oporeka točnosti podatkov),
 • zahteva izbris osebnih podatkov (le če so za izbris podani zakonski razlogi) in
 • zahteva prejem podatkov, ki jih je posredoval upravljavcu v strukturirani, splošno uporabljani strojno berljivi obliki in pravico do prenosa podatkov v takšnem formatu k drugemu upravljavcu (t.i. pravica do prenosljivosti).
Do zaključka Migimigi izziva, Migimigi dogodka ali prenosa Migimigi vsebin.
Neposredno trženje, kar zajema:

 • obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, novicah, nagradnih igrah in dogodkih za katere ocenjuje, da me zanimajo na podlagi mojih prepoznanih lastnosti, interesov, okusov, navad in vedenja.
Privolitev
 • prekliče privolitev*,
 • zahteva dostop do osebnih podatkov,
 • zahteva popravek osebnih podatkov,
 • zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, ko oporeka točnosti podatkov),
 • zahteva izbris osebnih podatkov (le če so za izbris podani zakonski razlogi) in
 • - zahteva prejem podatkov, ki jih je posredoval upravljavcu v strukturirani, splošno uporabljani strojno berljivi obliki in pravico do prenosa podatkov v takšnem formatu k drugemu upravljavcu (t.i. pravica do prenosljivosti).
 • * Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelav osebnih podatkov, ki so se izvajale na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Posameznik se lahko od neposrednega trženja kadarkoli odjavi tudi s klikom na »odjava« v e-sporočilu, ki ga prejme.
Do preklica privolitve
Uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom in izkazovanja skladnosti z zakonodajo:

 • upravljavec osebne podatke hrani za obdobje, ko je mogoče uveljavljanje pravnih zahtevkov oziroma dokler ne zastara pregon prekrškov.
Zakoniti interes upravljavca
 • zahteva dostop do osebnih podatkov,
 • zahteva popravek osebnih podatkov,
 • zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, ko oporeka točnosti podatkov),
 • zahteva izbris osebnih podatkov (če so za izbris podani zakonski razlogi, npr. osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani) in
 • ugovarja obdelavi osebnih podatkov.
Šest let po preklicu privolitve oz. po zaključku Migimigi izziva, Migimigi dogodka ali prenosa Migimigi vsebin.
Odmera in plačilo akontacije dohodnine (osebni podatke nagrajencev nagradnih iger). Izpolnjevanje zakonskih obveznosti
 • zahteva dostop do osebnih podatkov,
 • zahteva popravek osebnih podatkov,
 • zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, ko oporeka točnosti podatkov).
Hramba v skladu s predpisi davčne zakonodaje.
Statistične analize Zakoniti interes upravljavca (podatki se obdelujejo v anonimizirani obliki) /

Namen:

Izvedba in organizacija Migimigi izzivov, Migimigi dogodkov, in prenosa Migimigi vsebin.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Pogodbeno razmerje (sprejem splošnih pogojev)

Pravice sodelujočih v nagradni igri (sodelujoči v nagradni igri lahko):

 • zahteva dostop do osebnih podatkov,
 • zahteva popravek osebnih podatkov,
 • zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, ko oporeka točnosti podatkov),
 • zahteva izbris osebnih podatkov (le če so za izbris podani zakonski razlogi) in
 • zahteva prejem podatkov, ki jih je posredoval upravljavcu v strukturirani, splošno uporabljani strojno berljivi obliki in pravico do prenosa podatkov v takšnem formatu k drugemu upravljavcu (t.i. pravica do prenosljivosti).

Izvedba in organizacija Migimigi izzivov, Migimigi dogodkov, in prenosa Migimigi vsebin :

Do zaključka Migimigi izziva, Migimigi dogodka ali prenosa Migimigi vsebin.

Namen:

Neposredno trženje, kar zajema:


 • obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, novicah, nagradnih igrah in dogodkih za katere ocenjuje, da me zanimajo na podlagi mojih prepoznanih lastnosti, interesov, okusov, navad in vedenja.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Privolitev

Pravice sodelujočih v nagradni igri (sodelujoči v nagradni igri lahko):

 • prekliče privolitev*,
 • zahteva dostop do osebnih podatkov,
 • zahteva popravek osebnih podatkov,
 • zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, ko oporeka točnosti podatkov),
 • zahteva izbris osebnih podatkov (le če so za izbris podani zakonski razlogi) in
 • - zahteva prejem podatkov, ki jih je posredoval upravljavcu v strukturirani, splošno uporabljani strojno berljivi obliki in pravico do prenosa podatkov v takšnem formatu k drugemu upravljavcu (t.i. pravica do prenosljivosti).
 • * Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelav osebnih podatkov, ki so se izvajale na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Posameznik se lahko od neposrednega trženja kadarkoli odjavi tudi s klikom na »odjava« v e-sporočilu, ki ga prejme.

Izvedba in organizacija Migimigi izzivov, Migimigi dogodkov, in prenosa Migimigi vsebin :

Do preklica privolitve

Namen:

Uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom in izkazovanja skladnosti z zakonodajo:


 • upravljavec osebne podatke hrani za obdobje, ko je mogoče uveljavljanje pravnih zahtevkov oziroma dokler ne zastara pregon prekrškov.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakoniti interes upravljavca

Pravice sodelujočih v nagradni igri (sodelujoči v nagradni igri lahko):

 • zahteva dostop do osebnih podatkov,
 • zahteva popravek osebnih podatkov,
 • zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, ko oporeka točnosti podatkov),
 • zahteva izbris osebnih podatkov (če so za izbris podani zakonski razlogi, npr. osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani) in
 • ugovarja obdelavi osebnih podatkov.

Izvedba in organizacija Migimigi izzivov, Migimigi dogodkov, in prenosa Migimigi vsebin :

Šest let po preklicu privolitve oz. po zaključku Migimigi izziva, Migimigi dogodka ali prenosa Migimigi vsebin.

Namen:

Odmera in plačilo akontacije dohodnine (osebni podatke nagrajencev nagradnih iger).

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Izpolnjevanje zakonskih obveznosti

Pravice sodelujočih v nagradni igri (sodelujoči v nagradni igri lahko):

 • zahteva dostop do osebnih podatkov,
 • zahteva popravek osebnih podatkov,
 • zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, ko oporeka točnosti podatkov).

Izvedba in organizacija Migimigi izzivov, Migimigi dogodkov, in prenosa Migimigi vsebin :

Hramba v skladu s predpisi davčne zakonodaje.

Namen:

Statistične analize

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakoniti interes upravljavca

Pravice sodelujočih v nagradni igri (sodelujoči v nagradni igri lahko):

(podatki se obdelujejo v anonimizirani obliki)

Posameznik lahko vse zahtevke glede uveljavljana pravic v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, naslovi v pisni obliki na upravljavca, in sicer na elektronski naslov: moje.pravice@migimigi.si. Upravljavec lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.

Upravljavec bo na posameznikovo zahtevo, s katero uveljavlja svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Če menite, da je prišlo do kršitve s področja osebnih podatkov, lahko vložite prijavo pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, 01 230 97 30, ip@ip-rs.si. Več glede vaših pravic si lahko preberete v Informaciji o obdelavi osebnih podatkov, ki vam je na voljo na www.generali.si/vop.


Najpogostejša vprašanja – Migimigi